Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Játékszabályzat

Mór Városi Labdarúgó Szövetség
Terembajnokság szabályzata 2009_v2
I. Játékosok, cserék
1. Játékosok száma
A játékban két csapat vesz részt 6-6 játékossal, közülük 1-1 kapus. Kapusok
nélkül mérkőzést játszani nem lehet, tehát mindkét csapat köteles a játéktéren
lévő játékosai közül kapust megnevezni. Egy játékos csak egy csapatban
szerepelhet, csoporttól függetlenül.
2. Cserejátékosok
A mérkőzéseken a cserejátékosok száma korlátozva van max. 6 főszemélyében,
amennyiben az adott csapathoz érvényes igazolással rendelkeznek, és a
mérkőzés jegyzőkönyvébe be lettek jegyezve. Repülőcserék korlátlan számban
hajthatók végre egy-egy mérkőzésen. A lecserélt játékos ismét beállhat egy másik
játékos cseréjeként, természetesen a véglegesen kiállított játékos már nem.
3. Repülőcsere
Akkor nevezünk egy cserét „repülőnek”, ha olyan időpontban történik, amikor
játékban van a labda. A repülőcserénél a következőfeltételeknek kell megfelelni:
A lecserélt játékosoknak A cserezónán keresztül kell elhagynia A játékteret
(sérülés esetét kivéve). A cserezóna a felezővonaltól a kapuvonal távolságra
terjed ki mindkét irányba, de a csapatok mindig csak a saját – aktuális -
térfelükön cserélhetnek.
A belépőjátékosnak a cserezónán keresztül kell áthaladnia, de csak akkor
léphet be, ha a lecserélt játékos már az oldalvonalon kívül van.
A cserejátékosok a játékvezetők hatáskörébe és döntési joga alá tartoznak,
akár ténylegesen részt vesznek a játékban, akár nem.
A csere akkor van végrehajtva, amikor a cserejátékos belép a játéktérre. Ettől
a pillanattól kezdve a cserejátékos a játékban résztvevővé válik, a lecserélt
játékos pedig megszűnik a játékban résztvevőnek lenni.
Bármely játékos helyet cserélhet a kapussal, amennyiben felszerelése
megfelel az előírásoknak. A kapus cseréjéhez nem kell játékvezetői engedély,
repülőcserével végrehajtható.
4. Büntetőrendelkezések
Ha a cserejátékos belép a játéktérre, mielőtt a lecserélendőjátékos elhagyná
azt, a belépőjátékos sárga lappal (5 perces kiállítás) büntetendő.
Ha a repülőcsere folyamán a cserejátékos olyankor lép be a játéktérre, amikor
a lecserélt játékos még nem hagyta el teljesen a játékteret, akkor a játékvezető
állítsa meg a játékot. A játékvezetőbüntesse a cserejátékost sárga (5 perces
kiállítás) és utasítsa a lecserélt játékost és a cserejátékost a játéktér
elhagyására. A játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell
folytatni arról a helyről, ahol a labda volt a játék megszakításának pillanatában.
Ha azonban a labda a büntetőterületen volt, akkor a szabadrúgást a 6 m-es
vonalnak arról a helyéről kell elvégezni, amely legközelebb van ahhoz a
helyhez, ahol a labda volt a megszakítás pillanatában.
Ha A repülőcsere folyamán A cserejátékos nem A cserezónán keresztül lép be
a játéktérre, illetve a lecserélt játékos nem ott lép ki, akkor a játékvezetőállítsa
meg a játékot. A játékvezetőbüntesse a vétkes játékost sárga lappal (5 perces
kiállítás), a játékot pedig közvetett szabadrúgással kell folytatni arról a helyről,
ahol a labda volt a játék megszakításának pillanatában. Ha azonban a labda a
büntetőterületen volt, akkor a szabadrúgást a 6m-es vonalnak arról a pontjáról
kell elvégezni, amely a legközelebb van ahhoz a helyhez, ahol a labda volt a
megszakítás pillanatában.
A mérkőzés kezdetén a csapatok minimális létszáma 4fő. A játékvezetőköteles a
mérkőzést beszüntetni, ha a kiállítások, sérülések miatt az egyik csapat létszáma
3 főre csökken a kapussal együtt. Be kell szüntetni a mérkőzést akkor is, ha az
egyik csapatból a játékvezető3 játékost végleg kiállított. A beszüntetett mérkőzés
a fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozik.
II. A játékosok felszerelése
1. Biztonság
A játékosok nem viselhetnek semmi olyan felszerelést, amely a többi játékosra
nézve veszélyes lehet.
- Szemüveg viselése TILOS!
- Gipszkötéssel játszani TILOS!
- Karlánc, karóra használata TILOS!
- Stoplis cipőhasználata, viselése tilos!
- Piercinget, fülbevalót leragasztva, mindenki saját felelősségre viselheti.
2. Alapfelszerelés
A csapatok kötelesek egységes felszerelést használni. Egyforma színű mez
esetén a pályaválasztónak kell kitérni. A játékvezető a jelölőtrikót szükséges
esetén a csapatok rendelkezésére bocsátja.
- Mez, trikó, jelölőtrikó vagy ing.
- Hosszúnadrág, rövidnadrág. Ha kerékpáros nadrágot visel, akkor annak
alapszíne meg kell, hogy egyezzen a rövidnadrággal.
- Cipő„lábbeli”, amely vitorlavászonból vagy puha bőrből készült edző- vagy
tornacipőlehet, gumi vagy hasonló anyagú talppal. Lábbeli viselete kötelező.
A sípcsontvédő vagy lábszárvédő nem kötelező. A sípcsontvédő vagy
lábszárvédőanyaga gumi, műanyag, poliuretán vagy hasonló anyagból kell
készülnie és megfelelőfokú védelmet kell nyújtania.
- Harisnya, sportszár, zokni.
3. Büntetőrendelkezések
A játékosok felszerelése szabály mindenfajta megsértéséért a vétkes játékost le
kell küldeni a játéktérről, hogy a felszerelését rendbe hozza. Csak akkor térhet
vissza a játéktérre, ha előbb jelentkezik a játékvezetőnél, akinek meg kell
győződnie arról, hogy a játékos felszerelése rendben van. A játékba csak akkor
állhat be, amikor játékon kívül van a labda.
III. A játékvezető
1. Hatásköre
Minden mérkőzésen egy játékvezetővezet, akinek korlátlan joga, hogy azon a
mérkőzésen érvényt szerezzen a szabályoknak. A mérkőzésekre a játékvezetőket
a Mór Városi Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MOVLSZ) játékvezetői
bizottsága delegálja.
A játékvezetőa játékra vonatkozó döntései véglegesek. A döntését csak akkor
változtathatja meg, ha felismeri, hogy tévedett. Ezt azonban csak addig teheti
meg, amíg a játékot újra nem indította.
2. Jogi kötelezettségei
Érvényt szerez A szabályoknak.
- Biztosítja, hogy a labda és a játékosok felszerelése megfeleljen a
szabályoknak.
- Méri az időt, és feljegyzéseket készít a mérkőzésről.
- Megszakítja, felfüggeszti vagy, beszünteti a mérkőzést, saját belátása szerint,
a játékszabályok bármely megsértéséért.
- Megszakítja a mérkőzést, ha véleménye szerint egy játékos súlyosan
megsérült és biztosítja, hogy eltávolítsák a játéktérről.
- Engedi tovább a mérkőzés folytatását, amíg a labda a játékon kívülre nem
kerül, ha véleménye szerint egy játékosnak csak enyhe sérülése van.
- Biztosítja, hogy az a játékos, akinek vérzős sebe van, elhagyja a játékteret. A
játékos csak akkor térhet vissza, ha erre jelzést kapott a játékvezetőtől, akinek
meg kell győződnie arról, hogy a vérzés elállt.
- Továbbengedi a játékot, ha ebből annak a csapatnak származik előnye,
amelyik ellen a szabálytalanságot elkövették és bünteti az eredeti
szabálytalanságot, ha a feltételezett előny nem valósul meg.
- Ha egy játékos azonos időpontban egynél több szabálysértést követ el, akkor a
súlyosabbat bünteti.
Fegyelmezőeszközzel él A figyelmeztetendőés kiállítandó szabálysértésben
vétkes játékossal szemben. A játékvezetőnem köteles ezt azonnal megtenni,
de amikor a labda legközelebb játékon kívülre kerül, köteles figyelmeztető
eszközt használni.
- Fellép a nem megfelelő módon viselkedő csapatvezetőkkel szemben, és
belátása szerint elküldheti őket a játéktérről.
Kérheti A fegyelmi tárgyalás elindítását A vétkes ellen.
- Biztosítja, hogy jogosulatlan személy ne léphessen a játéktérre.
- Újraindítja a mérkőzést, miután megszakadt.
- A mérkőzésről az illetékes szövetség számára jelentést készít, amelyben
információt ad a játékosok és/vagy a csapatvezetők elleni fegyelmezési
eseményekről és bármely más incidensről, amely a mérkőzés előtt, alatt vagy
után történik. Az elnökség, játékvezetői, fegyelmi bizottság bármely tagja a
mérkőzést látogatva kirívó vétséget észlel, azt a mérkőzés végén köteles a
jegyzőkönyvbe bejegyezni, ha kell, akkor az esettel kapcsolatban a fegyelmi
eljárásra javaslatot tenni.
IV. A játék időtartama, félidők
A játék időtartamát a hatályos versenykiírás határozza meg. A játékvezetőnek
minden félidőt meg kell hosszabbítania a büntetőrúgás végrehajtására. A játékban
elvesztegetett (kihasználatlan) időmegállapítása a játékvezetőkizárólagos joga.
V. A labda, játékba hozatala
Ha a labda a kapuvonalat hagyja el és utoljára az ellenfél játékosa érintette, akkor a
labdát a kapus a büntetőterületen belülről kirúgással vagy kidobással hozhatja
játékba.
A labdát az oldalvonalról kétféle módon lehet játékba hozni:
Bedobással.
Partrúgással.
Sem bedobásból, sem partrúgásból nem lehet közvetlenül gólt elérni. A kapus nem
érintheti kézzel a labdát a csapattársától, bedobásból, berúgásból vagy szándékos
hazagurításból. A partrúgás végrehajtása során a labdának mozdulatlanul kell állnia
az oldalvonalon kívül. A labda oldalvonalról történőjátékba hozatala során, a 6
másodperces szabályt is be kell tartani. Minden ellenfél játékosnak legalább 2
méterre kell állnia a dobás, partrúgás helyétől. Szögletrúgás esetén a 6 méteres
vonalra kell állnia az ellenfél játékosának. Ha a tetőszerkezetet érinti a labda a
játékvezetői labdaejtéssel folytatódik a játék.
VI. Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés
Közvetlen szabadrúgással büntetendő az a játékos, aki a következő
szabálytalanságok valamelyikét elköveti:
- Az ellenfelet megrúgja, vagy megkísérli megrúgni.
- Az ellenfelet elgáncsolja, vagy megkísérli elgáncsolni.
Nekiugrik az ellenfelének.
az ellenfelet leköpi.
- Szándékosan kézzel érinti a labdát (kivéve a saját büntetőterületén tartózkodó
kapust).
az ellenfelet vállal támadja.
- Az ellenfelet megüti, vagy megkísérli megütni.
az ellen felet löki.
- A labdáért való küzdelemben történőszerelésnél előbb érinti az ellenfelet, mint
a labdát.
Becsúszó szereléssel próbálja megjátszani a labdát és érinti az ellenfelet.
Megjegyzés: becsúszó szerelés – labdamentés -, akkor alkalmazható:
- Ha a labda közvetlen közelében (3-4 méter) nincs ellenfél játékos.
Ha A labda az oldalvonalon akar áthaladni és nincs a közvetlen közelében
ellenfél játékos.
Ha a labda a kapuvonalon akar áthaladni és nincs a közvetlen közelében
ellenfél játékos.
Tehát becsúszó szerelés nem irányulhat az ellenfél játékosa felé, csak biztonságos
távolságban (3-4 méter) elé, mellé. A becsúszó szerelés szabálya a kapusra is
egyaránt vonatkozik.
A közvetlen szabadrúgást arról a helyről kell elvégezni, ahol a szabálytalanság
történt.
Büntetőrúgást kell ítélni akkor, ha a felsorolt szabálysértések valamelyikét a játékos
saját büntetőterületén követi el, tekintet nélkül a labda helyzetére, feltéve, hogy
játékban van.
Közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha a kapus a saját
büntetőterületén belül elköveti a következőszabálytalanságok valamelyikét:
- Hat másodpercnél tovább tartja kezében a labdát, mielőtt birtokából kiengedné.
- A labda korábbi birtoklása után azt kézzel érinti, mielőtt más játékos érintette
volna.
Közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára akkor is, ha egy játékos
véleménye szerint:
Veszélyesen játszik.
Akadályozza az ellenfél mozgását.
- Akadályozza a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon.
Becsúszó szereléssel próbálja megjátszani A labdát és nem érinti az ellenfelet.
Ha a szabadrúgást elvégzőjátékos kikéri a játékvezetőtől a sorfal 3 méterre történő
felállításának kimérését, akkor a játékosnak meg kell várnia a játékvezetősípszavát.
Jelen szabályzatban nem taglalt szabályok esetében a labdarúgás játékszabályai az
irányadóak.
VII. A fegyelmezés eszközei és módjai
A büntetések fajtái:
Szóbeli figyelmeztetés.
- Sárga lapos figyelmeztetés (5 perces kiállítás).
- Piros lapos végleges kiállítás (10 perces kiállítás).
Sárga lappal (5 perces kiállítás) büntetendőaz a játékos, aki elköveti a következő
szabálytalanságok valamelyikét:
Sportszerűtlen magatartásban vétkes.
- Szóval vagy mozdulattal kimutatja eltérő véleményét (amennyiben ez a
játékvezetőre, vagy sporttársaira sértő).
Következetesen vét a szabályok ellen.
Késlelteti a játék újraindítását.
Szabadrúgásnál és szögletrúgásnál nem tartja be az előírt távolságot.
A játékvezetőengedélye nélkül belép, vagy visszatér a játéktérre.
Szándékosan elhagyja a játékteret, a játékvezetőengedélye nélkül.
Nem az előírt helyen végzi el a cserét, vagy lép be a pályára.
Sípszó utáni szándékos labdaelrúgásért vagy eldobásért.
A játékvezetőmegtévesztéséért.
Ha a szabadrúgásnál kikéri a sorfal kimérését a játékvezetőtől, de elrúgja a
labdát mielőtt a játékvezetősípja megszólalt volna.
Repülőcsere során akkor lép be a játéktérre, amikor a lecserélt játékos még
nem hagyta el teljesen a játékteret, vagy ha nem az előírt helyen lép be.
Piros lappal (véglegesen) kiállítandó az a játékos, aki elköveti a következő
szabálytalanságok egyikét:
Ha már volt egy Sárga lapja (5 perces kiállítás) és ismételten olyan
szabálytalanságot követ el, amiért sárga lap jár.
Durva játékban vétkes.
Nyilvánvaló gólhelyzetet akadályoz meg.
Leköpi az ellenfelét vagy Bármely más személyt.
Goromba, durva vagy sértőkifejezéseket és/vagy mozdulatokat használ.
Az ellenfelet szándékosan megüti, vagy azt megkísérli.
A játékvezetőt sértegeti, karját, vállát stb. megfogja.
A labdát, amikor az nincs játékban, ellenfelébe, játékostársába rúgja, vagy
durván megdobja.
VIII. A végleges kiállítás
A piros lappal (véglegesen) kiállított játékos helyett 10 perc múlva cserejátékos
léphet pályára. A véglegesen kiállított játékos automatikusan egy mérkőzéses eltiltást
kap, és vétségtől függően fegyelmi bizottság elé kerül az ügye megtárgyalásra.
Amelyik játékos a mérkőzések során 3db sárga lapot összegyűjt, automatikusan 1
mérkőzéses eltiltást kap.
IX. Záró rendelkezés
A játékvezetői bizottság a bajnokság szabályzatát év közben kiegészítheti,
módosíthatja, vagy egyes részeit törölheti, amelyeket email-ben közöl a
csapatvezetőkkel a hatályba lépés előtt legalább 5 nappal. Jelen szabályzatban nem
szabályozott kérdésekben a FIFA által kiadott „a labdarúgás játékszabályai”
szabályok az irányadóak.
Jelen szabályzat 2008.11.20-tól érvényes.
Kelt: Mór, 2009.01.05.
Tisztelettel
MOVLSZ játékvezetői bizottság